EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

ADÓVÁLTOZÁSOK EGERBEN

Március 16-a, egy meghatározó időpont közeledik a helyi adózásban, a közterheket, a helyi iparűzési adó első félévi adóelőlegét, a gépjárműadót és más önkormányzat felé teljesítendő kötelezettségek első félévi részletét 2011. március 16-ig lehet pótlékmentesen megfizetni. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 milliárd 244 millió forint adóbevételt vár az ügyfelektől, s ennek 80%-át a vállalkozások, 20%-át a magánszemélyek fizetik. Építményadóban 23 ezer 809 adózónkból 23 ezer 589-nél nem változik az adófizetés nagysága, míg gépjárműadóban általánosan az adócsökkenés a jellemző.

Az adózók a hét végéig folyószámla tájékoztatót kapnak
az önkormányzati szakirodától, s akinél ez szükséges, csekket is talál a borítékban. Fontos, hogy az adófizetést a vállalkozásoknak minden esetben átutalással kell teljesíteniük.

Az önkormányzati adóhatóság a mellékelt folyószámlán tájékoztatást ad arról, hogy az ügyfeleknek mely adónemekben, milyen esedékességgel, mekkora összeget kell befizetniük. 2010-ben a hivatal saját bevételeinek 52,6%-a származott önkormányzati adókból. Az adatok azt mutatják, hogy a megyeszékhelyen a legnagyobb 200 adófizetőtől érkezik az adóbevételek 67%-a.

Változások a gépjárművek adóztatásában

2011. január 1-jétől a gépjárműadóban már nem csak a súlyos mozgáskorlátozott tulajdonosok, hanem a járművek használói is mentesülhetnek az adófizetés alól. (A kérelmet a mozgáskorlátozott üzembentartóknak az „EGER1170MENT” számú nyomtatványon kell beadniuk,
amely megtalálható és letölthető a www.eger.hu oldalon az „adóügyek intézése” menüpont alatt.)
Jogszabályváltozás következtében az eddigi teljes adómentesség részlegessé válik és 13 ezer forint erejéig jár a mozgáskorlátozottaknak. Fontos tudni, hogy az érintettek 80%-ának adókötelezettsége a mentességi határ alatt van, így nekik továbbra sem kell gépjárműadót
fizetniük. A személygépjárművek és motorkerékpároknál a jármű életkora is meghatározza az éves adót, így négyévente a gépjárműadó csökkenő tendenciát mutat. A változásokról az adózók mind egyedi határozatokban, mind a folyószámlán értesülnek. Egerben nagyjából 23 ezer gépjármű van, ötezer esetben volt adóváltozás 2011. január 1-től, egyébként a városban nyilvántartott
gépjárművek száma jelentősen csökkent. Mindezek folytán az egri kasszába több mint 40 millió forinttal kevesebb folyik be ebben az adónemben.

Annak ellenére, hogy a jogalkotó több mint 26%-kal megemelte az adóztatás mértékét, Egerben az adóköteles ingatlanok 99,1%-ánál nem változik a közteher összege. A városban 39 ezer 328 az adóköteles ingatlanok száma, de a befizetendő tétel csupán 360, speciális funkcióra (a pénzügyi intézmények, valamint az 500m2 alapterületen működő bolti kiskereskedelmi, távközlési, energiaellátó tevékenységet végző vállalkozások által) használt építmény esetében volt emelés. Esetükben ez jelentősnek mondható, ám nem éri el a törvényi maximumot. Látni kell, hogy mindez
a 99%-os többség érdekében történt. Fontos tudni azt is, hogy Miskolcon és Veszprémben az egri mérték duplája ez a közteher. Az első féléves befizetési határidő napja március 16-a, ám amennyiben az ügyfelek úgy látják, hogy nem tudnak fizetni, könnyítést: részletfizetést, vagy halasztást, egyes esetekben adótörlést is kérhetnek.

Építményadóban a törvényi lehetőségekhez képest az egri adómérték (önkormányzati kedvezményekkel csökkentetten) magánszemélyek esetében 6,1%-ot, vállalkozások esetében a 29,6%-ot tesz ki. Továbbra is elsősorban a lakások tulajdonosai kapnak magas, 82%-os
önkormányzati adócsökkentést. A külterületi ingatlanok 70%-os, a külvárosi ingatlanok is jelentős, 25%-os önkormányzati adókedvezményt élvezhetnek. A yugdíjas tulajdonosok és a három vagy több gyermeket nevelők a lakásingatlan után további 50%-os adókedvezményre is jogosultak. Az önkormányzati adókedvezmények révén, a megyeszékhelyen 2011. évben alkalmazott átlagos
adómérték 271,03Ft/négyzetméter/év, mely a törvényi mérték 17,1%-a. Az adózás alá vont ingatlanok tulajdonosai összességében 674 millió Ft önkormányzati adókedvezményt vehetnek igénybe.

Az első féléves helyi iparűzési adóelőleget is március 16-ig lehet pótlékmentesen befizetni, s itt a vállalkozásoknak május 31-i határidővel bevallási kötelezettségük is van. Fontos tudni, hogy ha az ügyfél 2010-hez képest csökkenő bevétellel számol, úgy kérheti az adóelőleg csökkentését, de csak a március 16-i befizetési határidő előtt. A bevallás benyújtására az „EGER1087” számú nyomtatvány szolgál, melyet a honlapról letölthetnek. Rövidesen a bevallás elkészítését nyomtatványkitöltő program is támogatni fogja. Az ügyintézéssel kapcsolatban minden fontos tájékoztató, űrlap és információ megtalálható a www.eger.hu oldalon, az adóügyek intézése menüpont alatt. Itt lehet feliratkozni a hírlevélre is, amely hasznos, praktikus információkat
tartalmaz (jogszabályi változások, határidők, stb.), s ezért különösen javasolt cégeknek, könyvelőknek.

Az ügyfelek észrevételeikkel az önkormányzati szakirodához fordulhatnak, levélben a 3300 Eger, Dobó tér 2. címre, illetve e-mailben az ado@ph.eger.hu címen. Amennyiben a folyószámla mellékleteként érkezett csekk megsérül, úgy annak pótlását a Polgármesteri Hivatal zöldszámán is jelezhetik (80/200-882). Amennyiben az egyes számlákon túlfizetés van, úgy azt az ügyfelek kérhetik átvezettetni a tartozással rendelkező számlákra, erre a célra a „EGER09ATVSZ” számú
nyomtatvány szolgál.

Ügyfélfogadási időpontok:
Kedd: 9.00-16.00; Szerda: 9.00-17.00; Csütörtök: 9.00-16.00.
Általános telefonszám: 36/523-700 (ügyfélfogadó 725 vagy 726 mellékek)
Honlap: www.eger.hu - adóügyek intézése menüpont
E-mail: ado@ph.eger.hu

Korsós László
Eger MJV.PH.Adó Iroda
Irodavezetője
3300 Eger, Dobó tér 2.
Tel.: 06 (36) 523-720
Fax.: 06 (36) 523-721
Mobil: +36 20 9230422
E-mail: korsos.laszlo@ph.eger.hu

Bajzát Rafael, 2011/03/02 22:24:20 « Vissza